Ο κύριος σκοπός της ανταλλαγής είναι να δοκιμάσει μια σειρά από διαφορετικά αθλήματα, προκειμένου να προσδιορίσει τα πιο κατάλληλα αθλήματα που πρέπει να κάνουν μετά το Covid19, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ελάχιστη απόσταση ασφάλειας μεταξύ των συμμετεχόντων και να διασφαλιστεί η κοινωνική απόσταση που προτείνουν οι ειδικοί.