Αυτή η εκδήλωση έχει ως στόχο να συγκεντρώσει μια σειρά από ασκούμενους στη σωματική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες από πολλές χώρες και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την εξασφάλιση της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον αθλητισμό.