Η Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην άθληση έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά δεξιοτήτων σε προπονητές, εκπαιδευτές, προσωπικό ΜΚΟ και εθελοντές που ασχολούνται με σωματικές δραστηριότητες / αθλητισμό στις κοινότητές τους, προκειμένου να είναι σε θέση να προωθήσουν την εκπαίδευση μέσα και μέσω του αθλητισμού με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για άτομα σε 5 περιοχές της Ευρώπης.