Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, εκπρόσωποι των 5 χωρών εταίρων θα συναντηθούν για να ξεκινήσουν επίσημα το έργο.

Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης είναι: να κατανοήσουν το πλαίσιο ενός έργου, να καθορίσουν τι πρέπει να γίνει, να δημιουργήσουν μια κοινή κατανόηση των ρόλων, να συμφωνήσουν για το πώς να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε ολόκληρο το έργο, να ορίσουν προσδοκίες και τον δώσουν τον τόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του έργου.