Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Λετονικά, Ισπανικά, Ρουμανικά και Γαλλικά.