Η ένωση Scout Society ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός του οργανισμού είναι να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και να συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, ειδικά στη διαδικασία της εκπαίδευσης των νέων μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Από την επιθυμία να βοηθήσουν τους νέους να αναπτυχθούν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, αλλά και να τους εμπλέξουν στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες από τις οποίες προέρχονταν, ο σύλλογος άρχισε να αναπτύσσει το πεδίο δραστηριοτήτων του, κάνοντας έργα με διάφορα θέματα (όπως ο αθλητισμός, η υγεία, η πολυπολιτισμικότητα, η ανοχή απέναντι σε άλλους, οι διακρίσεις, η αύξηση της απασχόλησης, ο προσανατολισμός σταδιοδρομίας) αλλά διατηρώντας τον ίδιο σκοπό από την ίδρυσή του – να βοηθά τους νέους στην ανάπτυξή τους και στη διαμόρφωσή τους ως άτομα που συμμετέχουν στην κοινωνία, τα οποία διατηρούν και μοιράζονται με άλλους τις ευρωπαϊκές αξίες (ενότητα, επικοινωνία, ανοχή , αλληλεγγύη, σεβασμός, ισότητα, επικοινωνία, πλουραλισμός, ειρήνη, δημοκρατία, ελευθερία).

Τα τελευταία χρόνια, η ένωση ανέπτυξε σημαντική διεθνή συνεργασία, έχοντας επί του παρόντος συνεργασίες με οργανισμούς από την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τουρκία, τη Λιθουανία και έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων και εθελοντικών δραστηριοτήτων, ανταλλαγές νέων, στρατηγικές συμπράξεις στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 2000 νέοι από διαφορετικές κοινότητες στη Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.