Σκοπός του έργου “Επανεκκίνηση του Αθλητισμού στην ΕΕ”: Ανάπτυξη μεμονωμένων ατόμων στην Ευρώπη προκειμένου να είναι ενεργοί πολίτες προωθώντας την εκπαίδευση μέσα και μέσω του αθλητισμού

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 800 ατόμων που χρησιμοποιούν αθλητικές δραστηριότητες σε 5 κοινότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 12 μηνών.
 2. Αύξηση των δεξιοτήτων 25 ατόμων (προπονητές, εκπαιδευτές, προσωπικό ΜΚΟ και αθλητικοί εθελοντές) για την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων χρήσης του αθλητισμού, προκειμένου να αναπτύξουν τις τοπικές τους κοινότητες μακροπρόθεσμα.
 3. Επανεκκίνηση του αθλητικού κινήματος στην Ευρώπη μετά το Covid19 και επιστροφή τουλάχιστον στο επίπεδο πριν από την πανδημία.
 4. Ανάπτυξη μιας ταινίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας την άθληση.

Μέσω του έργου μας “Επανεκκίνηση του Αθλητισμού στην ΕΕ” θέλουμε να αποδείξουμε ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλές να αθλείσαι αν αλλάξεις τη νοοτροπία σου, αν κάνεις συγκεκριμένα αθλήματα, αν κάνεις κάποιες μικρές προσαρμογές και καινοτομίες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις αθλητικές δραστηριότητες τουλάχιστον στις 5 κοινότητες που συμμετέχουν στο έργο, για να είμαστε παράδειγμα για άλλες κοινότητες και για άλλους αθλητικούς οργανισμούς και αθλητικούς συλλόγους.

Οι πιο καινοτόμοι παράγοντες κατά τη διάρκεια του έργου είναι ότι θα δοκιμάσουμε και θα τεκμηριώσουμε μεθόδους για να συνεχίσουμε να αθλούμαστε μαζικά (κίνημα αθλητισμός για όλους) και μετά την πανδημία (Covid19):

 1. Αθλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας – αυτή είναι μια πολύ καινοτόμο μεθόδος που χρησιμοποιήθηκε σε μικρή κλίμακα στο Λουξεμβούργο μετά από μια πανδημία (με τη διατήρηση της κοινωνικής απόστασης) είναι μια πολύ καλή ιδέα λόγω πολλών παραγόντων: κυκλοφορούν λιγότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αέρας είναι δεν είναι μολυσμένος, συνεχίζετε κανονικά να κάνετε αθλητικές δραστηριότητες. Τα περισσότερα αθλήματα μπορούν να παιχτούν κατά τη διάρκεια της νύχτας ή να προσαρμοστούν.
 2. Προσαρμόγή αθλημάτων ώστε να σεβαστεί η κοινωνική απόσταση – Θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε και να παίξουμε αθλήματα που σέβονται όσο το δυνατόν περισσότερο την κοινωνική απόσταση – π.χ. υπαίθρια σπορ.
 3. Να εξετάστουν ποια αθλήματα είναι τα πιο ασφαλή και με χαμηλό αντίκτυπο – και να τα συμπεριλάβουμε στο φυλλάδιο.
 4. Να δοκιμαστεί η συμμετοχή θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και εάν είναι ασφαλές για αυτούς να παρακολουθήσουν τους αγώνες.
 5. Θα εκπαιδεύσουμε ανθρώπους του αθλητισμού (π.χ. προπονητές, αθλητές, προσωπικό ΜΚΟ) ώστε να μεταφέρουν στις τοπικές τους κοινότητες όσα έμαθαν, να προωθήσουν τον αθλητισμό και να συμβουλεύσουν τους ανθρώπους να κάνουν αθλήματα για να διατηρήσουν την υγεία τους.
 6. Θα δοκιμάσουμε όλες τις μεθόδους σε μια ειδική αθλητική ανταλλαγή, όπου εκπρόσωποι διαφορετικών υποβάθρων και ηλικιών θα έρθουν να δοκιμάσουν διαφορετικά αθλήματα για να ελέγξουν τι συνιστάται μετά από μια πανδημία για επανεκκίνηση του αθλητικού κινήματος.
 7. Θα αναπτύξουμε μια ταινία για τη διάδοση των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω του αθλητισμού.
 8. Θα προωθήσουμε την εκπαίδευση μέσα και μέσω του αθλητισμού (ειδικά για τους νέους), αλλά όχι μόνο.

Το έργο “Επανεκκίνηση του Αθλητισμού στην ΕΕ” είναι ένα καινοτόμο έργο το οποίο θα δοκιμάσει και θα τεκμηριώσει τρόπους επανεκκίνησης του αθλητικού κινήματος σε 5 χώρες της ΕΕ μετά τη μεγαλύτερη πανδημία των τελευταίων 100 χρόνων – μετά από τις επιτυχείς δοκιμές θα μπορούμε να μοιραστούμε τα εύρηματα με όλες τις χώρες της ΕΕ ώστε και αυτές να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν τις καινοτόμες μεθόδους.