KOINONIKI ANAPTYKSI NEON / K.A.NE.  – Grieķija

This image has an empty alt attribute; its file name is K.A.NE_.-logo_png-1024x156.png

Sociālā jaunatnes attīstība K.A.NE. ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, jaunatnes, sociālās iekļaušanas, profesionālās apmācības un kultūras jomā. K.A.NE. tika dibināta 2008.gadā Kalamatā, Grieķijā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt jauniešu motivāciju aktīvam pilsoniskumam un atbalstīt cilvēku personisko un profesionālo attīstību, izmantojot izglītojošas aktivitātes, īpaši vēršot uzmanību uz riskam pakļautiem indivīdiem vai sociālās atstumtības riskiem pakļautiem cilvēkiem, jauniešiem kopumā un pieaugušajiem / profesionālās ievirzes izglītojamiem.


Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome” – Latvija

This image has an empty alt attribute; its file name is lsiidp_logo-edited-2-e1612486478314-1024x284.jpg

Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu“ Direktoru padome ” ir dibināta 1990.gadu beigās ar mērķi risināt jautājumus, kas saistīti ar sporta skolu un sporta klubu darbību Latvijā, pārstāvēt viņu intereses valsts iestādēs un citās organizācijās, kā arī atvieglot jaunatnes sporta attīstību un sporta veida pilnveidošanu Latvijā. LSIIDP popularizē jauniešu sportu valstī.


Association Alice Milliat (FAM) – Francija

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo-Fondation_AM-2019-1-1024x537.png

Biedrība Alice Milliat tika izveidota 2014.gada beigās ar mērķi popularizēt sieviešu sportu, nodrošinot plašsaziņas līdzekļu klātbūtni un efektīvi atbalstot jaunus projektus, aktivitātes un darbības neatkarīgi no tā, vai tās ir sacensības, masu pasākumi vai jebkura cita sportiska aktivitāte. Biedrības nosaukums ir izvēlēts kā veltījums Alisei Miliatai (1884-1957), kura cītīgi strādāja, lai veicinātu sieviešu dalību olimpiskajās spēlēs divdesmitā gadsimta sākumā.

Biedrība tika dibināta, lai veicinātu sieviešu sporta atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, kas gadu no gada pieaug, bet vēl ir tāls ceļš ejams, organizējot dažādus pasākumus (liela mēroga pasākumus, dokumentālās filmas, grāmatu izdošanu, konferences, projektu atbalstus utt.). Tas palīdz iedzīvināt projektus, kas veicina jaunu meiteņu / sieviešu fiziskos vingrinājumus, un atvieglo sociālo integrāciju, izmantojot sportu (visu disciplīnu kopums), ieskaitot invalīdu sportu.


Municipality of Beniganim – Spānija

Beniganimas pilsētas dome ir Beniganimas pašvaldības iestāde, kas atbild par vietējo politiku un valsts pārvaldību. Tāpat kā pārējās Spānijas pašvaldības, tā tika izveidota 1985.gadā, un saskaņā ar Spānijas likumiem vietējām valsts iestādēm tā 25.pantā ir atbildīga par sabiedrisko iniciatīvu veicināšanu un vadību savu pilsoņu kopējo interešu labā. Šajā sakarā Beniganimas pilsētas dome ir atbildīga par tādām jomām kā urbānisms, vietējā vide, kā arī izglītība, jaunatne vai sports.