Šis pasākums ir paredzēts, lai pulcētu virkni fizisko vingrinājumu un sporta aktivitāšu praktiķu no vairākām valstīm un apmainītos ar paraugpraksi jaunu metožu izstrādē, lai nodrošinātu prasmju attīstību sportā.