Sporta TOT mērķis ir nodot prasmes treneriem, skolotājiem, nevalstisko organizāciju darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas iesaistīti fiziskajās aktivitātēs / sportā savās sabiedrībās, lai viņi varētu veicināt izglītību sportā un caur sportu, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku prasmju attīstībai 5 Eiropas reģionos.